Przedszkole nr 159
Przedszkole nr 159

Programy

W roku szkolnym 2012/2013 pracujemy w oparciu o:

   Podstawę programową wychowania przedszkolnego - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 4, poz. 17); 
   "Nasze przedszkole" program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci - Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej; 
   „Rencontres avec des franchats” (tylko grupa II) – program nauczania języka francuskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym – Doroty Karpińskiej;  

   elementy „Dziecięcej matematyki” - program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych - Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej;

   elementy Miejskiego programu wspierania edukacji ekologicznej m. st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – Urząd M. ST. Warszawy, Biuro Edukacji, Biuro Ochrony Środowiska;